Společnost Steelcase Czech Republic s.r.o. je dceřinou společností světového lídra společnosti Steelcase Inc. v oblasti kancelářského nábytku, návrhu interiérů a prostorových řešení pro kanceláře, nemocnice a učebny. Jejich nábytek je inspirován inovativním výzkumem v oblasti pracovního prostoru. Z důvodu potřeby bezpečného a přehledného umístění dřevotřísek, byla nutná, ve skladu Steelcase, instalace nových regálů.

Původně byly dřevotřísky skladovány ve stohu, při čemž docházelo velmi často k poškození. Výstavbou nových regálů došlo k eliminaci poškozování tohoto materiálu. Dalším důvodem realizace bylo zvýšení bezpečnosti ve skladu a snížení nebezpečí pádu dřevotřísky ze stohu.

Navrhnutým řešením ze strany BITO skladovací technika CZ byla instalace vysokotonážních konzolových regálů BITO, o výšce 8 500 mm, délce konzolí 2 100 mm a nosnosti až 24 tun pro jednu stranu konzolového regálu. Instalováno bylo celkem 5 jednostranných a 16 oboustranných regálů. Jedna úroveň zvládne unést až 3 tuny materiálu, což se rovná váze jednoho balení skladovaného materiálu.

Díky této instalaci získal zákazník možnost bezpečného uložení více druhů dřevotřísek, a tím i rychlý přístup k jednotlivým druhům. Instalace zvýšila i kapacitu skladu při využití stejné plochy a navíc snížila riziko zborcení ze stohu nebo přepadnutí dřevotřísky na druhou stranu.

Slova pana Melichara, experta na skladování nám potvrdila účinek vysokotonážních konzolových regálů BITO: „Díky konzolovým regálům jsme navýšili kapacitu, zajistili rychlý přístup k jednotlivým druhům desek a hlavně jsme zvýšili bezpečnost skladu, což je naší největší prioritou.“