Ve společnosti Adient Czech Republic, k. s. jsme se podíleli na zefektivnění vychystávání jednotlivých dílů do výroby.

Řešením byla instalace dvoupatrové plošiny, kterou jsme zvládli zrealizovat během 24 hodin.

 V Adient Czech Republic, k. s. jsme se realizovali se zefektivněním vychystávání jednotlivých dílů do výroby. Hlavním problémem bylo mnoho míst pro vychystávání z palet. Řešením byla instalace dvoupatrové plošiny. 

Výsledkem je zkrácení vychystávacího času na polovinu. Veškeré zboží, které se vychystává z palet, je totiž v jedné uličce ve dvou patrech. Díky tomu manipulanti nemusejí chodit ve skladech v jednotlivých uličkách. 

Plošinu jsme v Adient Czech Republic, k. s. namontovali během  24 hodin, což bylo jednou z podmínek získání této zakázky.